De originele Nederlandse tekst staat onder / Find the original Dutch text below

Something wants me to give up today. To get bitter. All the examples of bitterness and hopelessness. And I’m fighting it, but I’m not strong enough.

Fear can only be overcome with love. What if I loved everything I hate? Does that make a difference in the outcome of this life? Of my life?

Is it better to live in anticipation of pain and struggle or in expectation of hope and love? Because we will see pain and struggle, but hope and love keep popping up as well. Less visible. Your eyes need to notice it.

I want to live in expectation. Expectation of the wonderful that can always be found to those who seek. And even though I feel the tears inside me, my thoughts don’t depart from this.

God, help me to feel the tears and to pursue lightness.

Iets wil mij vandaag laten opgeven. Laten verbitteren. Alle voorbeelden van bitterheid en hopeloosheid. En ik vecht ertegen maar ben niet sterk genoeg.

Angst kan alleen overwonnen worden met liefde. Wat nu als ik alles waar ik een hekel aan heb zou liefhebben? Maakt dat verschil in de uitkomst van dit leven? Van mijn leven?

Is het beter te leven in verwachting van pijn en moeite of in verwachting van hoop en liefde? Want pijn en moeite zien we wel, maar hoop en liefde steken net zo goed telkens de kop weer op. Onzichtbaarder. Je ogen moeten het wel zien.

Ik wil leven in verwachting. Verwachting van het goede dat altijd vindbaar is voor hen die zoeken. En ook al voel ik de tranen in mijn binnenste, mijn gedachten wijken hier niet van af.

God, help me de tranen te voelen en lichtheid te zoeken.